1. 圖片網
  2. I Am an S+M Writer

I Am an S+M Writer(2000)的海報和劇照

I Am an S+M Writer于2000年上映。I Am an S+M Writer也被叫做不貞的季節, Futei no kisetsu

日本鬼才廣木隆一探討現代日本人情慾的作品。屬另類題材的色情電影。虐待狂式的變態小說家黑崎,他寫作時總要以男女之事的場面來刺激想象力。於是把女模特京子帶到家裡來作此之用。美麗的妻子無法忍受丈夫的這種變態行為,於是……

I Am an S+M Writer演員表